ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΤΥΠΕΣ)

Βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του 414 ΣΝΕΝ.
Στο Τ.Υ.Π.Ε.Σ διενεργούνται όλες οι εξετάσεις της Ετησίας Υγειονομικής Εξέτασης (Ε.Υ.Ε) των στελεχών του Στρατού Ξηράς, εξετάσεις που αφορούν την υγιεινή των Μονάδων (μαγείρων, χειριστών τροφίμων κλπ.) καθώς και των υποψηφίων των Στρατιωτικών Σχολών.
Η περιοδική Υγειονομική Εξέταση πραγματοποιείται αρχικά με την κατάταξη του στελέχους στο Στρατό Ξηράς και στη συνέχεια κάθε δύο έτη μέχρι την ηλικία των 35 ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους γίνεται κάθε χρόνο.
Για τη διενέργεια της Περιοδικής Υγειονομικής Εξέτασης ο εξεταζόμενος προσέρχεται στην Υγειονομική Μονάδα Τρίτη-Τετάρτη- Πέμπτη, νηστικός και μέχρι τις 09:00, προσκομίζοντας το Δελτίο Περιοδικής Υγειονομικής Εξέτασης, καθώς και το βιβλιάριο υγείας ή ταυτότητα.
Σε περίπτωση προσέλευσης άνω των 5 ατόμων ανά μονάδα, να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματεία του ΤΥΠΕΣ, για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.

• ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
• ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 2108106594
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ: 2108106550
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ: 2108106556
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ: 2108106552
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ: 2108106563
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ: 2108106554, 2108106560
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ: 2108106561, 2108106562
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: 2108106553

Επιστροφή