414 ΣΝΕΝ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Στο Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας ΕΔ, αρμοδιότητα σε θέματα Εκπαίδευσης έχει το Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας.

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο Διακλαδικό Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, αρμοδιότητα σε θέματα Εκπαίδευσης έχει o Διευθυντής του Κέντρου.