ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΔΚΨΥΕΔ)

Το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ) είναι μία εξωνοσοκομειακή δομή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας η οποία απευθύνεται στη στρατιωτική κοινότητα. Υπάγεται στη ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ και φιλοδοξεί να προσεγγίσει τόσο το έφεδρο όσο και το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τα μέλη των οικογενειών αυτών παρέχοντας πληροφόρηση, υποστήριξη και θεραπεία.
Η φιλοσοφία του ΔΚΨΥΕΔ διαφοροποιείται από την κλασσική ιατρική αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου, η οποία θέλει το άτομο παθητικό δέκτη των ιατρικών οδηγιών, αλλά εστιάζει σε μία ενεργό κινητοποίηση και συμμετοχή. Επιδιώκει την εκπαίδευση των μελών της στρατιωτικής κοινότητας ώστε να αναγνωρίζουν και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 2108106671
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 2108106639
ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 2108106541, 2108106535
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ: 2108106586
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 2108106585
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:2108106547
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ: 2108106534, 2108106602

• Email: DKPsYED@hndgs.mil.gr

24ωρη ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ:
8001145551
8001145552
8001145553

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ:
2108105068
2105574121

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 2108106541
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ: 2108106535
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 2108106638Επιστροφή