414 ΣΝΕΝ

Ιστορική αναδρομή

• Το 414 ΣΝΕΝ θεμελιώθηκε το έτος 1947 επί του όρους ΠΕΝΤΕΛΗ, σε υψόμετρο 500 μέτρων, στη βόρεια πλευρά της κοινότητας Πεντέλης.
• Το 1952 λειτούργησε ως «414 Στρατιωτικό Σανατόριο».
• Το 1958 συγχωνεύθηκε σε αυτό το "Σανατόριο Αναπήρων Πολέμου" και μετονομάσθηκε σε «414 Στρατιωτικό Σανατόριο και Σανατόριο Αναπήρων Πολέμου».
• Με την επωνυμία αυτή λειτούργησε μέχρι το 1967, οπότε μετονομάσθηκε σε «414 Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος».
• Από το 1968 συμπεριέλαβε στη συγκρότηση του και το ΑΚΕΝΕΦ (Ακτινολογικό Κέντρο Ερεύνης Νοσηρότητας Εκ Φυματιώσεως).
• Το 1989 εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από τότε στο ισόγειο του Νοσοκομείου το ΚΒΙΕΣ (Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού).
• Το 1993 του δόθηκε νέα αποστολή και ονομασία και σήμερα καλείται 414 ΣΝΕΝ (Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων - ΣΝΕΝ.)
• Την 5/5/93 μεταφέρθηκε από το 401 ΓΣΝΑ η «Ψυχιατρική Κλινική» με τα Εξωτερικά της Ιατρεία.
• Την 1/10/98 ξεκίνησε η λειτουργία του «Τμήματος Υγειονομικής Περιοδικής Εξέτασης Στελεχών (ΤΥΠΕΣ)» .
• Από την 1/2/2003 τέθηκε σε λειτουργία η «24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης» για το Στρατό Ξηράς και την Αεροπορία, υπό την επιστημονική εποπτεία της Ψυχιατρικής Κλινικής.
• Στις 26/11/2012 εγκαινιάστηκαν δύο Διακλαδικές Μονάδες υπαγωγής ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ,
το «Διακλαδικό Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης» (ΔΚΦΙΑΠ)
και το «Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων» (ΔΚΨΥΕΔ) .


Ταγματάρχης (ΠΒ) Kουτσούκος Σπυρίδων

Το Στρατόπεδο στο οποίο στρατωνίζονται οι παραπάνω Μονάδες, 414 ΣΝΕΝ, ΚΒΙΕΣ, ΔΚΨΥΕΔ και ΔΚΦΙΑΠ, οφείλει το ονομά στον Kουτσούκο Σπυρίδωνα, Αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού, ο οποίος έπεσε ηρωικά μαχόμενος το 1951 στην Κορέα .
Ο Τχης (ΠΒ) Kουτσούκος Σπυρίδων του Δημητρίου γεννήθηκε στο χωριό Αφιδναί το 1916. Κατατάχθηκε στο Στρατό το 1937 και μονιμοποιήθηκε στο Πυροβολικό το 1947.
Έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-41, στη Μέση Ανατολή ως Αξιωματικός του Βέσμα από 9 Ιουνίου 1942, στον Εμφύλιο Πόλεμο και στις Επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στην Κορέα με το Εκστρατευτικό Σώμα της Ελλάδας.
Φονεύθηκε, ηρωικά μαχόμενος, τη νύχτα 27 προς 28 Σεπτεμβρίου 1951 υπηρετών στο Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα.